หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaaBDisclosure form

สรรพากร เพิ่มช่องให้การยื่นแบบรายงาน Disclosure form เป็นเรื่องง่าย upload เป็น Excel File ได้

     กรมสรรพากรแนะนำช่องทางใหม่สำหรับการยื่น Disclosure form เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าเดิม โดยการ Upload เป็น Excel File

         นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงาน Disclosure Form สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์) ที่มีวันครบกำหนดการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 และเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่มีรายได้ทั้งหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ออกไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการ Upload เป็น Excel File เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษีสามารถ Download ไฟล์ Excel ต้นแบบ Disclosure Form ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ e-filing”

       โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น    และเป็นการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆซึ่งกันและกัน จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมมือร่วมใจใช้ TAX from Home  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ตลอดไป”

     สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 

โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!