หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaa1aสมัครสอบTA 01

ด่วน เตรียมตัวเป็น 'ผู้สอบบัญชีภาษีอากร' กับกรมสรรพากร

       กรมสรรพากรขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) โดยสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2563

       กรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 51 (2/2563) โดยผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 29 กันยายน 2563 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะประกาศที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

        หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2272 8188 ในวันและเวลาราชการ  หรือที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

กรมสรรพากร  สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!