หมวดหมู่: พาณิชย์

1a4A3ผู้เลี้ยงกุ้ง

จุรินทร์ ทันที ! รับเรื่องทุกข์ผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาทันที         

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องกิตติยากรวรลักษณ์ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยซึ่งมีสมาชิกใน 16 จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศได้เข้าพบเพื่อหาทางในการช่วยแก้ปัญหาของการเลี้ยงกุ้ง ที่ประสบกับภาวะวิกฤตโควิดโดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งสะท้อนปัญหา 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องของค่าไฟ อาหารกุ้ง ลูกพันธ์ุและเวชภัณฑ์ 2. เรื่องของราคา และ 3. เรื่องแหล่งทุนที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้เลี้ยงกุ้ง สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้ พบว่าในส่วนของการส่งออกปีที่แล้วผลผลิตประมาณ 300,000 ตัน ส่งออกประมาณ 220,000 ตัน

     สำหรับ ปีนี้ ผลผลิตใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ในช่วงเจ็ดเดือนนี้ที่ผ่านมาส่งออกได้ประมาณ 100,000 ตัน คาดว่าภายใต้ความพยายามของกระทรวงพาณิชย์และผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้ง จะช่วยกันผลักดันให้ตัวเลขสามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแม้เราจะต้องประสบกับปัญหาโควิดในปัจจุบัน เพื่อให้ภาครัฐกับเกษตรกรและภาคเอกชนได้มีโอกาสหาหรือร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยสามารถเติบโตไปได้ต่อไปในอนาคตและมีโอกาสกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง

    “ผมได้หารือร่วมกันกับพวกเราทั้งเกษตรกร ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อหาข้อสรุปถึงทิศทางอนาคตกุ้งไทย โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และจะเชิญกรมประมง กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารต่างๆ เช่นเอ็กซ์ซิมแบงค์ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และตัวแทนสมาคมธนาคารไทย มาร่วมหารือด้วยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมแช่เยือกแข็ง สมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิต ร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย และให้กับอนาคตอุตสาหกรรมกุ้งไทยต่อไปเพื่อผลักดันผ่านกลไกต่างๆของรัฐบาล”นายจุรินทร์กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!