หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaB สมเด็จ สมบูรณ์

DITP พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ เพื่ออยู่เคียงข้างสังคม และสิ่งแวดล้อม

     นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครบรอบ 68 ปี กรมฯจึงได้ทำ CSR กิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นหลายโครงการ ไม่เพียงเฉพาะแต่ภารกิจหลักขององค์กรในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงองค์กรในการที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีการแบ่งปันให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของกรมฯ รวมถึงสอดคล้องกับแผนงานและโครงการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 ภายใต้นโยบายที่ 1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

          โดยโครงการและกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น ก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรม เช่น

          - กิจกรรมจิตอาสา บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน มอบให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

          - กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว ให้แก่โรงเรียนบ้านนาตาโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

          - กิจกรรม ‘DITP  ทำดีเพื่อสังคม โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนธัมสิริศึกษานนทบุรี

          - กิจกรรม “DITP ช่วยน้องโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว”

          - กิจกรรมจิตอาสา ‘DITP ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคน คืนสู่สังคม ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางโดยการบริจาคหนังสือและครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดกลางและมุมการเรียนรู้ประจำแดน

          - กิจกรรม ‘DITP run for UNICEF’ กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ทำให้ภาครัฐได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับภาคเอกชน

          - และกิจกรรมมอบขวดพลาสติกใสที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าไตรจีวรให้แก่วัดจากแดง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

      โดยเฉพาะปัจจุบันที่สภาวะวิกฤติของขยะพลาสติก จาก Single used plastic ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันส่งผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทุกชีวิตนั้น กิจกรรม CSR หนึ่ง ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันและให้ความร่วมมือดำเนินการเคียงข้างสังคม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนมากที่สุดคือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่อยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เป็นแนวทางธุรกิจบนความสัมพันธ์ของตลาด ลูกค้าและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบการหมุนเวียน มีเป้าหมายในการรักษาทรัพยากร  ใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด ใช้ระบบผลิตใหม่ ออกแบบใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ นวัตกรรมใหม่ สร้างความร่วมมือเพิ่มขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สร้างคุณค่าที่ดีขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและธุรกิจ

       โดยกรม ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ  โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งกรมได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดขึ้น  และกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่สากล  หรือ DEsign from Waste of Agriculture (DEWA)

       นอกจากนี้ ยังมีโครงการ BEYOND PLASTIC ที่กรมตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อาทิ พลาสติกชีวภาพ  พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มสินค้าพลาสติกในตลาดโลก และความต้องการของตลาดต่างประเทศ

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังคงมุ่งมั่นในการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวไปพร้อมๆกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมโลกยุคปัจจุบัน

      สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!