หมวดหมู่: กลต.

SET 10

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 มกราคม 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 13 ม.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย ชัย โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 100,000 26.25 ขาย Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 300,000 36.00 ซื้อ Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/01/2564 10,100,000 0.23 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/01/2564 5,850,200 0.22 ขาย Link
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม) หุ้นสามัญ 11/01/2564 1,500 9.30 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 100,000 3.26 ขาย Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 100,000 3.28 ขาย Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 100,000 3.30 ขาย Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/01/2564 200,000 4.40 ขาย Link
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) นาย ชีลาล โกปินาธาน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 11/01/2564 143,500 8.70 ซื้อ Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาง ปราณี คุณประเสริฐ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสันติ คุณประเสริฐ) หุ้นสามัญ 12/01/2564 64,000 1.23 ซื้อ Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาง ปราณี คุณประเสริฐ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสันติ คุณประเสริฐ) หุ้นสามัญ 13/01/2564 31,000 1.27 ซื้อ Link
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) นาย ชัย โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 34,900 125.00 ซื้อ Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วีรกร อ่องสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 1,000 37.00 ซื้อ Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/01/2564 30,000 6.77 ขาย Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/01/2564 40,000 6.75 ขาย Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 16,000 6.73 ขาย Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 20,000 7.05 ขาย Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 7,850,000 2.02 ซื้อ Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 1,000,000 10.70 ขาย Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 1,000,000 10.70 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!