หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1a Bสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

สรรพากร พร้อมให้บริการการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์

     กรมสรรพากร ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการแอบอ้างในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยเริ่มจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (e - Filing) และการตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) พร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

    นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากร ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เป็นอีกทางเลือก ในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าทำธุรกรรมออนไลน์ของกรมสรรพากรโดยเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบฯ ชำระภาษีออนไลน์ (e - Filing) และตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) เพื่อยกระดับกระบวนการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ สร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

       โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร สร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นบุคคลนั้นๆ จริง มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent) และผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตน ไปถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีธนาคารที่ร่วมให้บริการทั้งหมด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับวิธีการสมัครใช้บริการ NDID และเงื่อนไข  ในการสมัครเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป”

     โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ การให้บริการด้านภาษี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษี ได้ง่าย ลดต้นทุนและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ กรมสรรพากรยังคงมุ่งทำให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความง่ายตามความต้องการใช้งาน ของผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษี และมีมาตรฐานระดับสากล”

     สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร(RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากร สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!