หมวดหมู่: พลังงาน

3930 ไฟจากฟ้ากกพ. เผยก้าวแรกของความสำเร็จ จากการสื่อสารแนวคิด ‘CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนผ่านโครงการ ‘77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า’ 

          หลังจากจัดกิจกรรมเปิดโครงการ “77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการเข้าถึง และใช้พลังงานสะอาดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG ที่ 7) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพลังงานสะอาด ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี .. 2563 ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ ซึ่งมีเป้าหมายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้แก่ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

          โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และภาคีเครือข่าย ส่งมอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตโรงพยาบาลละ 100 กิโลวัตต์ ให้กับ 8 โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายใต้กิจกรรม “101 วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ พร้อมด้วย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ร่วมเป็นประธานส่งมอบ และได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท และตัวแทนจาก 8 โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาล ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

3930 ERC ดร อรรชกา

 

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าวันนี้ถือเป็นการนำร่องความสำเร็จในระยะแรก โดยการส่งมอบทุนเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับ 8 โรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท รวมไปถึงเอกชนหลายหน่วยงาน ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมให้สังคมและประชาชนมีความรู้ ตระหนัก และที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน โดยระบบ Solar Rooftop ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า และนำค่าใช้จ่ายที่ลดได้ ไปเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของกับโรงพยาบาล เช่น นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้ามาเห็นประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในการสมทบทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ครบ 77 โรงพยาบาลชุมชน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยเร็ว โดยล่าสุดมียอดบริจาครวมกว่า 37 ล้านบาท” 

 

3930 รมตพลังงาน สุพัฒนพงษ์

 

          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทน ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เป็นขั้นพื้นฐาน และเป็นตัวแทนของพลังงานสะอาดซึ่งในอนาคตเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนจะต้องใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ โครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้านี้ ทำให้เราเห็นประโยชน์ 3 ด้าน 1.ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 2.ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ และความเข้าใจว่าการใช้พลังงานสะอาดนั้นไม่ยาก 3. ทำให้เห็นวิธีการระดมทุนที่เรียกว่า crowd funding คือการสร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วม เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมด้วยการใช้ Influencer ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำสาระประโยชน์ และความสำคัญของพลังงานสะอาดมาสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ และเชิญชวนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของคนส่วนใหญ่ และสามารถระดมทุนได้สูงขนาดนี้ ถือเป็น crowd funding ที่ประสบความสำเร็จมาก เราอยากเห็นสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่งนอกจากเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยแล้ว เป็นกำลังสำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นผู้ที่สร้างความรู้สร้างประสบการณ์ในการรักษา และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย” 

 

3930 ไฟจากฟ้า2

 

          สำหรับโครงการ โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี เบิร์ดธงไชย แมคอินไตย์ เป็น KOL : Key Opinion Leader หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการฯ เป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาด สื่อสารถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ผ่านรูปแบบคอนเท้นต์ที่หลากหลาย อาทิ ผ่านเพลงประจำโครงการฯ ให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย)ร่วมกับศิลปินแกรมมี่ ได้แก่ พลพล พลกองเส็ง, หนุ่ม กะลา, เปาวลี พรพิมล, เต๋า ภูศิลป์, ตรี ชัยณรงค์, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ปาล์ม, อะตอม ชนกันต์, นิวจิ๋ว, เป๊กเปรมณัช, บิวกิ้น และแพรวา กิจกรรม GMM BEST SINGER LIVE FROM HOME กิจกรรม สู้โควิดด้วย ไฟ จาก ฟ้าและกิจกรรม #SAVEโรงพยาบาลบ้านเกิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระตุ้นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเน้นไปที่โรงพยาบาลบ้านเกิดของศิลปิน นักร้อง นักแสดง สำหรับช่องวัน31 ผลิตรายการโรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้าพร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่น่าสนใจผ่านรายการข่าว และกรีนเวฟ FM 106.5 จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ผ่านดีเจ พร้อมมอบเงินสมทบโครงการจำนวน 400,000 บาท จากการสนับสนุนของผู้ฟังกรีนเวฟ รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแกรมมี่ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง

 

3930 ไฟจากฟ้า3

 

          สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุขติวานนท์ ชื่อบัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าเลขที่ 142-0-28997-7 หรือตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดของคุณได้ทาง www.cleanenergyforlife.net โดยเงินที่สนับสนุนตรงผ่านบัญชีโรงพยาบาล จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้ถึงเดือนกันยายน 2564

 

A3930

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!