หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 1ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ‘บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น’ ที่ ‘BBB+’ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ ‘BBB’ และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น ‘Negative’จาก ‘Stable’

         ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB+’ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ ‘BBB’ โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้นนั้นสะท้อนถึงสัดส่วนของหนี้ที่มีหลักประกันที่อยู่ในระดับสูงของบริษัท ซึ่งหนี้ที่มีหลักประกันนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทเหนือกว่าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ จาก ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ เพื่อสะท้อนแนวโน้มการอ่อนตัวของกำไรของบริษัทและภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น

         อันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากการกระจุกตัวของงานในมือ อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและความเป็นไปได้ที่การประมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐจะล่าช้าออกไปซึ่งอาจขัดขวางการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นผู้รับเหมาชั้นนำ

         ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผลงานที่ได้รับการยอมรับในโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) บริษัทยังมีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นของตนเอง เช่น โรงหล่อคอนกรีตและโรงงานแปรรูปเหล็ก ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 2.3-2.8 พันล้านบาทต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

         บริษัทถือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 เมื่อพิจารณาจากรายได้และขนาดของสินทรัพย์ โดยบริษัทเน้นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจากคุณสมบัติในการประมูลงานของบริษัท บริษัทตั้งเป้าจะประมูลโครงการภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโครงการรถไฟทางคู่

การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

         บริษัทยังคงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งด้วยอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ที่ 19%-22% ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สูงกว่าผู้รับเหมาชั้นนำรายอื่นๆ ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทเกิดจากการรวมศูนย์ต้นทุนไว้ที่ส่วนกลางซึ่งช่วยให้บริษัทรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและการจัดซื้อ อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุอีกด้วย

          นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามทำให้ต้นทุนมีความยืดหยุ่นด้วยการใช้ผู้รับเหมาช่วงจำนวนมาก โดยกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยทำให้บริษัทมีต้นทุนคงที่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากบริษัทสามารถลดหรือขยายการรับงานได้ตลอดช่วงวงจรของอุตสาหกรรมด้วยการปรับจำนวนงานรับเหมาช่วง แต่ในด้านลบ กลยุทธ์ดังกล่าวก็อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะยังคงรักษาการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ได้ท่ามกลางอัตรากำไรขั้นต้นที่แคบลง

มีการกระจุกตัวของงานในมือในระดับสูง

         ความแข็งแกร่งของบริษัทถูกลดทอนจากการกระจุกตัวทางธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง โดยงานในมือของบริษัทประกอบไปด้วยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โครงการ โครงการขนาดใหญ่ที่สุด 3 โครงการแรกมีสัดส่วนประมาณ 80% ของมูลค่างานในมือของบริษัท ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดในการส่งมอบงานเพียง 1 โครงการหรือมากกว่า หรือเกิดเหตุขัดข้องที่มีนัยสำคัญที่ทำให้โครงการใดโครงการหนึ่งหยุดชะงักก็อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

กำไรอ่อนตัวลง

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่ากำไรของบริษัทจะยังคงถูกกดดันอย่างหนักจากงานในมือที่ลดต่ำลง บริษัทได้สัญญาใหม่ๆ น้อยมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักมาจากความล่าช้าของการเปิดประมูลงานภาครัฐ ซึ่งทำให้งานในมือของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.25 หมื่นล้านบาทในปี 2563 จากระดับสูงสุดที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ จากงานในมือในปัจจุบัน ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงมีกำไรที่อ่อนตัวในปี 2564 โดยรายได้ของบริษัทน่าจะลดลงเหลือ 8.3 พันล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

         นอกจากนั้น ทริสเรทติ้ง คาดว่า ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันประมูลงานที่เข้มข้น ความยากลำบากในการจัดการวัสดุและแรงงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โรคโควิด 19) รวมถึงความล่าช้าของแผนงานก่อสร้างในบางโครงการ อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 18% ในปี 2563 จากประมาณ 20% ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า โดยทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 20% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเป็น 1.7 พันล้านบาทในปี 2564

ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

         สถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทรับงานก่อสร้างภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมักจะมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการ เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ การแก้แบบของโครงการ การแก้ไขงานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สนับสนุนงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.48 หมื่นล้านบาทในปี 2563 จาก 1.07 หมื่นล้านบาทในปีก่อนหน้า บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทยังมีลูกหนี้การค้าจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วย

         เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่คงค้างมาจากโครงการภาครัฐ ทริสเรทติ้งจึงมองว่าความเสี่ยงในการชำระเงินอยู่ในระดับต่ำ แต่ระยะเวลาในการเก็บหนี้ที่ยาวนานก็สร้างภาระทางการเงินแก่บริษัทเช่นกัน โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 เท่าในปี 2563 จากในอดีตที่ 2-4 เท่า ซึ่งจากคาดการณ์ว่ากำไรน่าจะลดลง อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะยังคงสูงกว่า 6 เท่าในปี 2564

         นอกจากนี้ ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้คาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ 980 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินน่าจะลดลงเหลือประมาณ 9% ในปี 2564

ความไม่แน่นอนอาจขัดขวางการฟื้นตัว

         ทริสเรทติ้ง ยังคงมีมุมมองในด้านบวกต่ออุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศในช่วงระยะปานกลางและเชื่อว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นรายจ่ายภาครัฐผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ซึ่งทำให้ทริสเรทติ้งคาดว่ากำไรของบริษัทจะฟื้นตัวได้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้

         ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะได้สัญญาก่อสร้างใหม่ 0.5-2 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ให้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 1.1-1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2565-2566 อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะต่ำสุดที่ประมาณ 14% ในปี 2564 และฟื้นตัวขึ้นเป็น 18% เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะพยายามลดต้นทุนการดำเนินงานลงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ถูกดดัน โดยกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็นประมาณ 2.5 พันล้านบาทต่อปีในปี 2565 และ 2566 ขณะที่เงินทุนจากการดำเนินงานจะฟื้นตัวและอยู่ในช่วง 1.6-1.7 พันล้านบาทต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน

         ทริสเรทติ้ง คาดว่า ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างและการชำระเงิน รวมถึงการปรับแบบระหว่างการก่อสร้างของโครงการภาครัฐขนาดใหญ่จะยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนจึงน่าจะยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะลดลงเหลือประมาณ 5 เท่าในช่วงปี 2565-2566 เมื่อกำไรฟื้นตัว อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินน่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 13%-14% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี แม้ทริสเรทติ้งจะคาดหมายการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ความล่าช้าในการเปิดประมูลโครงการภาครัฐและการแข่งขันที่เข้มข้นยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

สภาพคล่องสามารถบริหารจัดการได้

         ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะจัดการกับสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม โดยหนี้สินประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเป็นเงินกู้โครงการระยะสั้นจากธนาคารซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการชำระหนี้ บริษัทมีหนี้ระยะยาวจำนวน 1.8 พันล้านบาทที่จะครบกำหนดในปี 2564 ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 800 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 1 พันล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนั้นน่าจะใช้เงินทุนจากการดำเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านบาทในปี 2564 มาชำระได้ทั้งหมด ในขณะที่บริษัทวางแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อมาทดแทนหุ้นกู้จำนวน 1 พันล้านบาทที่จะครบกำหนด ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม 2563 บริษัทยังมีเงินสดและวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้รวมกันประมาณ 1.4 พันล้านบาทเป็นแหล่งสำรองด้วย

         ข้อกำหนดทางการเงินที่สำคัญของหุ้นกู้ระบุให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนไม่ให้เกิน 3.5 เท่า ซึ่งบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดเนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.9 เท่า ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ตลอดช่วงประมาณการ

สมมติฐานพื้นฐาน

  • บริษัทจะได้สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ มูลค่า 0.5-2 หมื่นล้านบาทต่อปี
  • อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ระดับ 14%-18%
  • เงินลงทุนรวมจะอยู่ที่ 1-1.5 พันล้านบาทต่อปี

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ สะท้อนการคาดการณ์ว่ากำไรและสถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงถดถอยลงในปี 2564 เมื่อพิจารณาถึงมูลค่างานในมือในปัจจุบันและลูกหนี้การค้าที่ยังมีอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับหลังจากบริษัทได้สัญญาใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนต่างๆ อาทิเช่น ความล่าช้าในการเปิดประมูลโครงการภาครัฐ ตลอดจนการแข่งขันที่เข้มข้นยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         อันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความล่าช้าของโครงการ หรือต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าคาด หรือการจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่นในกรณีที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายยังคงสูงกว่า 5 เท่าโดยไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว นอกจากนั้น การได้สัญญาก่อสร้างใหม่ที่มีมูลค่าน้อยกว่าที่คาดไว้ก็อาจกระทบต่ออันดับเครดิตเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ อาจเกิดขึ้นได้หากการจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทำกำไรสอดคล้องกับการคาดการณ์และบริษัทได้สัญญาก่อสร้างใหม่ตามที่ตั้งเป้าไว้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

UNIQ222A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

BBB

UNIQ232A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Negative

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com  

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

    © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

   ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!