หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4202 STGTSTGT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

          ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ นายกิติชัย สินเจริญกุล (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,501,095,000 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 55 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท หรือเทียบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,785,975,000 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,715,120,000 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 

 

A4202

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!