หมวดหมู่: เกษตร

31035 DOA


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย พร้อมมอบหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช พร้อมด้วยนางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 และคณะนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยของกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.พันธุ์พืช (พ.ศ. 2518) จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กัญชาสายพันธุ์เขียวพงัน 01 และกัญชาสายพันธุ์ KD ที่พัฒนาพันธุ์มาจากสายพันธุ์พื้นเมือง (สายพันธุ์เขียวพงัน) พร้อมมอบหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบ้านโฉลกหลำ วิสาหกิจชุมชนไร่วิถีพะงัน วิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง วิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีเกาะพะงัน และ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน ผู้พัฒนากัญชาสายพันธุ์เขียวพงัน 01 และนายอร่าม ลิ้มสกุล หรือโกดำ ผู้พัฒนากัญชาสายพันธุ์ KD ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ของเกาะเต่า

          นอกจากนี้ ยังได้มอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (พืชสกุลกัญชา) จำนวน 2 ราย และใบรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP (พืชสกุลกัญชา) จำนวน 2 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมการผลิตกัญชาในระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปล่อยมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius ที่ค้นพบโดยนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูกัญชา ในแปลงปลูกกัญชาของกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมวนตัวห้ำนี้ เป็น “มวนตัวห้ำแอนโธคอริด” (anthocorid predator) หรือ “มวนโจรสลัด” (pirate bug) ชนิดหนึ่ง สามารถกินไข่และตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดและเป็นตัวห้ำทั่วไป 

          “ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก นักปรับปรุงพันธุ์พืชกัญชา กัญชง ที่มีสายพันธุ์ดีอยู่ในครอบครอง ยื่นขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.พันธุ์พืช 2518 ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร สายด่วน (hotline) 1174 ต่อ 311-313” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

 

 

A31035

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!