หมวดหมู่: CSR

31039 INSEE


ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างไทย

          ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าสู่เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” มุ่งส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างก่อสร้างใน 23 จังหวัด สะท้อนภาพองค์กรที่มีความมุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับแรงงานไทยอย่างแท้จริง ล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงแรงงาน

          นางสาวสมฤทัย รัตนมณี รองประธานอาวุโส การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างบุคลากรฝีมือแรงงานด้านวิชาชีพช่างก่อสร้าง โดยปัจจุบันประกอบด้วย โครงการสนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้ในการฝึกฝีมือแรงงานทั่วประเทศใน 23 จังหวัด เพื่อช่วยยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานไทยด้านช่างก่อสร้าง ได้นำความรู้ไปใช้ ด้วยวิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” มากว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

          ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์กว่า 115 ตัน เพื่อใช้ฝึกอบรมช่างก่อสร้างในหลักสูตรต่างๆ ตามแผนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน 23 จังหวัด มีผู้ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 650 คน และฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการ “ช่างก่อสร้างอินทรี 4.0”

          โดยโครงการ “ช่างก่อสร้างอินทรี 4.0” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาขาช่างก่อสร้างในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นโครงการความร่วมมือที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมามากว่า 20 ปี เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านงานก่อสร้างของไทยให้มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงานในระดับชุมชนและประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

          “รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ กระทรวงแรงงาน เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราภูมิใจ ถือเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างก่อสร้าง นำความรู้และทักษะใหม่มาต่อยอดให้กับช่างก่อสร้าง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” คุณสมฤทัย กล่าว

 

 

A31039

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!