หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

31060 SCB MU


ไทยพาณิชย์ผนึกมหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อ Mahidol DCU สู่ต้นแบบมหาวิทยาดิจิทัลชั้นนำโลก

          ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามสานต่อความร่วมมือกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) 

          ตลอดระยะเวลา 5 ปี (2561-2566) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น “Smart University” ผ่านโครงการหลักๆ ประกอบด้วย โครงการ Intelligence Library โครงการ Financial Literacy โครงการ Cross Campus โครงการ Higher Education Technical & Development และ MU Application & Big Data และ Financial Services ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถรับความท้าทายในยุควิถีปกติใหม่ได้เป็นอย่างดี 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้ปรับองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศขึ้นมาทัดเทียมสากล จึงได้สานต่อความร่วมมือผ่านการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ (มีนาคม 2566 - มีนาคม 2571) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคารมาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชั่นด้านการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลระดับโลก 

 

 

A31060

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!