หมวดหมู่: ประกัน

6716 MTL TNQA


เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567

          นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทัพสุดยอดตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมประกันชีวิตไทย เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 (THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS หรือ TNQA) จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้รับเกียรติจากนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการมอบรางวัล 

          ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่สามารถปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานและตามหลักเกณฑ์ของสมาคม ประกันชีวิตไทย เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทน โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

          โดยในปีนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีตัวแทนคุณภาพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน 197 ราย แบ่งเป็นดังนี้

          - รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

               คุณเอกชัย เอาวชีวิน

 คุณสามารถ โชคตระกูล

          - รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

               คุณสุวรรณ ธาราภูมิ

               คุณพนิดา คูนลินทิพย์

               คุณรักษ์คุณ งามดี

               คุณธนัชพร ยิ้มรุ่งโรจน์

               คุณสุพิชา อินทรชุมนุม

          - รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 190 ท่าน

          โดยการรับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตัวแทนสู่การเป็นนักวางแผนด้านการประกันชีวิตที่สามารถออกแบบให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแและตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละราย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในทุกมิติ ในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ 

 

 

6716

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!