หมวดหมู่: แรงงาน

QRCode


1 ก.ค. นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใช้บริการชำระเงินสมทบผ่าน App ShopeePay ได้แล้ว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application Shopeepay

ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งระงับการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน Application ShopeePay ชั่วคราว นั้น ขณะนี้ บริษัทช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเปิดให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน Application ShopeePay ได้แล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงิน ผ่าน Application ShopeePay ได้ตามปกติแล้ว

QR Code

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกจากนี้ สามารถชำระเงินสมทบผ่านหลายช่องทางที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บุญเติม Bill Payment เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม ตู้บุญเติม และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)

อีกทั้งชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยังสามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application Shopeepay/Shopee , Krungthai Next และผ่าน QR Code (Cross Bank Bill Payment บริการชำระบิลข้ามธนาคาร) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!