หมวดหมู่: บลจ.

กบขประชุมใหญ่


กบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก รายงานผลการดำเนินงานปี 66

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2566 แนวทางการดำเนินงานในปี 2567 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก

โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 522 คน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 กบข. มีสินทรัพย์สุทธิ 1.28 ล้านล้านบาท มีผลประโยชน์สุทธิ จำนวน 26,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.59% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่ง กบข. สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ทั้งหมด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ กบข. และคณะอนุกรรมการทุกคณะ สำหรับในปี 2567 กบข. จะดำเนินงานภายใต้แนวคิด Freedom for Living ให้สมาชิกเกษียณมีสุข วางฐานบริหารกองทุน และผลักดัน กบข. ให้เป็นกองทุนที่มั่นคง

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!