หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5903 NER EcoVadis


NER คว้ารางวัล EcoVadis BRONZE Top35% จากการประเมินของ EcoVadis หน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนของบริษัทจากทั่วโลก

          นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ “NER” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราชั้นนำ กล่าวว่า NER มีความภูมิใจอย่างมากที่คว้ารางวัลระดับ Bronze Top35% จาก EcoVadis องค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ ยังคง รักษามาตรฐานคะแนนแม้จะมีการปรับคะแนนที่เข้มงวดขึ้น โดย NER ได้รับรางวัลระดับ Bronze Top35% ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี 

          สำหรับ NER ผลการประเมินจาก EcoVadis สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของบริษัทในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านจริยธรรมและด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง NER มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รางวัลนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ซึ่ง NER มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

          “เป็นความภาคภูมิใจของ NER ที่ได้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการสร้างความยั่งยืนเกิดผลเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง รางวัล EcoVadis BRONZE Top35% จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือ และความมุ่งมั่นของ NER ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางพาราไทย NER มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นแรงผลักดันให้ NER พัฒนาสู่การยกระดับความยั่งยืนให้สูงขึ้นต่อไป” 

          อนึ่ง EcoVadis เป็นองค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดำเนินการประเมินบริษัทกว่า 130,000 บริษัททั่วโลก โดยใช้วิธีการประเมินที่ครอบคลุม 220 หมวดหมู่ มากกว่า 180 ประเทศ มุ่งวัดผลคุณภาพของระบบบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน EcoVadis Ratings ถือเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainable Procurement Programs) มากกว่า 1,200 โปรแกรมทั่วโลก โดยมีการประเมินบริษัทไปแล้วกว่า 130,000 บริษัท ครอบคลุม 220+ อุตสาหกรรม และ 180+ ประเทศ EcoVadis ช่วยให้บริษัทต่างๆ ยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความยั่งยืนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก

 

 

5903

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!