หมวดหมู่: CHINA

เอกอัครราชทูตหาน


เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง เข้าร่วมเสวนาคลังสมองในกรุงเทพฯ ชี้ จีนเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค จีนพร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และการพัฒนาของจีนเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศทั่วโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ จีนเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในงานเสวนาคลังสมองในกรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูตหาน ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวในเอเชียตะวันออก โดยเน้นย้ำว่าเอเชียตะวันออกยังคงรักษาการพัฒนาที่มีเสถียรภาพมาเป็นเวลานาน และเปรียบเสมือนโอเอซิสในโลกที่วุ่นวาย เหตุผลมีดังนี้

-ประการแรก ประเทศในเอเชียตะวันออกให้ความสำคัญกับการพัฒนาและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

-ประการที่สอง ประเทศในเอเชียตะวันออกยึดมั่นในสันติภาพ เคารพซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและเกิดความเข้าใจร่วมกัน

-ประการที่สาม คนเอเชียตะวันออกขยันหมั่นเพียรและมีความเป็นมิตร และเอเชียตะวันออกมีความหลากหลายและครอบคลุม

-ประการที่สี่ การพัฒนาของจีนทำให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีโอกาสในการพัฒนามากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

เอกอัครราชทูตหาน กล่าวว่า โลกทุกวันนี้สับสนวุ่นวาย และสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่สงบสุขในเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการแพร่หลายของลัทธิกีดกันการค้าระหว่างประเทศ กลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อาเซียนอาจถูกก่อกวนหรือหยุดชะงัก และสถานการณ์ที่ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทางการเงินในภูมิภาคมีความเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการผงาดของจีนของสหรัฐฯ ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงสงครามเย็นและการเผชิญหน้ากัน

เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง

เอกอัครราชทูตหานชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนมีรากฐานที่มั่นคง มีความยืดหยุ่นสูง มีศักยภาพแข็งแกร่ง และการพัฒนามีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่ดี จีนยินดีเปิดประตูสู่โลกและแบ่งปันความสำเร็จในการพัฒนากับโลก จีนดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สันติภาพ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องพิทักษ์สันติภาพโลกและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมกันในโลกมาโดยตลอด

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เสนอแนวคิดที่สำคัญในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ และได้นำเสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก ข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงระดับโลก และข้อริเริ่มด้วยอารยธรรมระดับโลก นี่คือคำตอบของจีนและภูมิปัญญาของจีนต่อคำถามของโลกและยุคสมัย

เอกอัครราชทูตหาน เน้นย้ำว่า การพัฒนาของจีนเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศทั่วโลก การมองว่าการพัฒนาของจีนเป็นภัยคุกคามถือเป็นการตัดสินที่ผิดเชิงยุทธศาสตร์ และการสกัดกั้นการพัฒนาของจีนไม่ใช่การกระทำที่ชาญฉลาด จีนชูธงแห่งสันติภาพ และความร่วมมือและสนับสนุนโลกหลายขั้วที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบและโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์อย่างครอบคลุม

ต่อต้านการเผชิญหน้าระหว่างค่ายและ การแยกตัวออกไปจากกลุ่ม และ การตัดขาดจากความเชื่อมโยง จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจเดิมที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเชิงกลยุทธ์ ยึดมั่นในความสามัคคีและความร่วมมือ ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายในภูมิภาค สร้างบ้านร่วมกันสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคของเรา และทำให้เอเชียมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและการพัฒนาของโลก

เอกอัครราชทูตหาน ยังชี้ให้เห็นว่า จุดประสงค์ของการพัฒนาของจีนคือการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดีขึ้น และประเทศเจริญรุ่งเรือง เราไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อชิงการครองความเป็นเจ้าเพราะการครองความเป็นเจ้าไม่ใช่บทบาทอันทรงเกียรติ

การพัฒนาของจีน เป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศทั่วโลก การมองว่า การพัฒนาของจีนเป็นภัยคุกคามถือเป็นการตัดสินที่ผิดเชิงยุทธศาสตร์ และการสกัดกั้นการพัฒนาของจีนไม่ใช่ทางเลือกที่ชาญฉลาด

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯในปัจจุบัน เอกอัครราชทูตหาน กล่าวว่า จีนไม่ใช่ผู้ท้าทาย จีนยินดีที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทิ่เพื่อให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่จีนก็ไม่ใช่ลูกแกะที่รอคอยถูกเชือด จีนเข้าใจและเคารพแนวปฏิบัติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการไม่เลือกข้าง แต่ทุกประเทศควรยืนหยัดอยู่ข้างที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีเหตุผลและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตหาน ระบุว่า วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่ดีในการกอบกู้โลกในปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นว่าภูมิประเทศแตกต่างบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงคนแตกต่าง วิธีการผลิตแบบเกษตรกรรมแบบโบราณของเอเชียตะวันออกและความสัมพันธ์ทางการผลิตได้ก่อให้เกิดลักษณะนิสัยที่ยอดเยี่ยม เกิดความคิดที่เคารพความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างสันติในภูมิภาคนี้ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลักษณะและอุดมการณ์ที่โดดเด่นนี้ ในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ อารยธรรมตะวันตกครองโลกมานานกว่า 200 ปี และได้สร้างคุณูปการทางประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ตาม แนวคิดตะวันตกในการสนับสนุนกฎแห่งป่าเถื่อนที่เน้นการแพ้การชนะ และผู้ชนะกินรวบนั้นไม่เหมาะกับความต้องการของยุคสมัยอีกต่อไปและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมเป็นยารักษาและกอบกู้โลก

ภายในงาน เอกอัครราชทูตหานได้แลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ความร่วมมือกรอบล้านช้าง-แม่โขง และประเด็นร้อนอื่นๆ ในภูมิภาค

 

แหล่งข้อมูล:

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/posts/pfbid02q1fuvSXxZKhPhq8fyoRYRdUKM7iswvZbUFSwvmw1zh4r8FmhpvSuvf1Rf2nXaz77l

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/posts/pfbid02wPtq4ij3a7f6qijujevnAkjWdPsVJYVwerkyusgtMS3Z2ZCYyj3ZHfc3qGZyPRYBl

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/posts/pfbid02zEanLLsBZ6Z9vsELuB6BhDyt8cADDLQkgH9a1PHTYReRUMKJoVrmu38tBir6Mn5rl

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/posts/pfbid02zPKWxZF9pXyvnRismB9FKRP5DLN1GhRsVMxQHLMDDpNox18Z8ti1b9H1NvUSSn77l

#จีน #ไทย #สหรัฐ #อเมริกา #สหรัฐอเมริกา #ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ #เอเชีย #cctv #cgtn #cmg

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!